Naše storitve vključujejo prevzem praznih in polnih kontejnerjev na kontejnerskem terminalu v Ljubljani, dostavo k strankam in vračilo kontejnerjev nazaj na terminal.

- Navadne kontejnerje
- Kontejnerske cisterne

Navadni kontejnerji
Prevažamo 20', 40' ter HC kontejnerje. Uporabljajo se za prevoz različnih vrst blaga, ki je pakirano na paletah, v sodih, v vrečah ipd.


Kontejnerske cisterne


V kontejnerskih cisternah se prevažajo tekočine, največ različne vrste kemikalij za kemijsko in predelovalno industrijo.

Na željo stranke lahko organiziramo tudi pranje kontejnerskih cistern v specializiranih pralnicah, ki imajo dovoljenje in ustrezne certifikate predpisane s strani EU.

V obeh vrstah kontejnerjev se lahko prevaža tudi nevarno blago. Usposobljeni smo za prevoz nevarnega blaga vseh kategorij, razen radioaktivnih snovi. Pri tem se strogo držimo pravil, ki jih določa Zakon o varnosti v cestnem prometu in določil

Evropske skupnosti v zvezi z varovanjem okolja pri prevozu nevarnega blaga. Vsi vozniki so redno zaposleni in strokovno usposobljeni za to področje. Stalno so prisotni pri natovoru in raztovoru blaga ter seznanjeni z vsemi postopki ukrepanja v primeru nesreče.

Na vrh